THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
18-10-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
17-10-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
16-10-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
15-10-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
14-10-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
13-10-2021 14 TRÚNG SVIP BT: 14
12-10-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
11-10-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24
10-10-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73
09-10-2021 87 TRÚNG SVIP BT: 87
08-10-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62
07-10-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
06-10-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
05-10-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56X2
04-10-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44