THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 847 TRÚNG SVIP 3C: 847
18-10-2021 709 TRƯỢT
17-10-2021 740 TRƯỢT
16-10-2021 067 TRÚNG SVIP 3C: 067
15-10-2021 318 TRƯỢT
14-10-2021 119 TRƯỢT
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 618 TRÚNG SVIP 3C: 618
11-10-2021 142 TRÚNG SVIP 3C: 142
10-10-2021 085 TRÚNG SVIP 3C: 085
09-10-2021 256 TRƯỢT
08-10-2021 550 TRÚNG SVIP 3C: 550
07-10-2021 569 TRƯỢT
06-10-2021 245 TRÚNG SVIP 3C: 245
05-10-2021 967 TRÚNG SVIP 3C: 967
04-10-2021 847 TRƯỢT