THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 23 | 91 45 TRÚNG SL: 23X2 | TRÚNG XIÊN 2: 91 45
18-10-2021 60 | 72 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 72 18
17-10-2021 83 | 12 68 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 12
16-10-2021 13 | 67 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 67 63
15-10-2021 38 | 51 23 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 51
14-10-2021 53 | 75 97 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75 97
13-10-2021 23 | 90 38 TRÚNG SL: 23X3 | TRÚNG XIÊN 2: 90 38
12-10-2021 16 | 10 56 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 32 | 43 07 TRÚNG SL: 32 | TRÚNG LÔ: 07
10-10-2021 69 | 61 62 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG LÔ: 61
09-10-2021 42 | 56 71 TRÚNG SL: 42X2 | TRÚNG LÔ: 56X2
08-10-2021 18 | 67 22 TRÚNG SL: 18 | TRÚNG LÔ: 22
07-10-2021 50 | 65 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 65 71X3
06-10-2021 30 | 40 80 TRÚNG SL: 30X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40X2 80X2
05-10-2021 59 | 03 70 TRÚNG SL: 59 | TRÚNG LÔ: 70
04-10-2021 49 | 27 07 TRÚNG SL: 49 | TRÚNG XIÊN 2: 27 07