THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 36 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X2
18-10-2021 19 | 70 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 41 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 67 | 13 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 38 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 18 | 44 TRÚNG LÔ: 18 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 22 | 14 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 14
12-10-2021 17 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 22 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 85 | 69 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 56 | 43 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 07 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
07-10-2021 69 | 51 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 51X2
06-10-2021 45 | 20 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 67 | 39 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-10-2021 57 | 49 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG SL: 49