THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-10-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4
16-10-2021 5-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
15-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-10-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
11-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-10-2021 7-6 TRƯỢT
09-10-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
08-10-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-10-2021 4-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
06-10-2021 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4
05-10-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7
04-10-2021 2-6 TRƯỢT