THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 4-7 | 24 55 | 30 67 68 90 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 24 55 | TRÚNG LÔ: 30 67 68
18-10-2021 0-9 | 70 22 | 00 52 40 09 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 70X2 | TRÚNG LÔ: 00 52 09X2
17-10-2021 4-0 | 18 29 | 29 12 77 70 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 18 29 | TRÚNG LÔ: 29 12 70
16-10-2021 6-8 | 37 85 | 68 33 70 85 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 37 85 | TRÚNG LÔ: 70 85
15-10-2021 1-7 | 46 66 | 75 87 49 66 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG LÔ: 49X2 66
14-10-2021 1-9 | 28 39 | 74 82 21 33 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 28 39 | TRÚNG LÔ: 33
13-10-2021 0-3 | 49 25 | 11 76 25 09 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 11X2 76X2 09
12-10-2021 1-8 | 67 25 | 97 40 20 46 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG LÔ: 97 20
11-10-2021 4-2 | 43 55 | 44 52 55 89 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 55X2 | TRÚNG LÔ: 52 55X2 89
10-10-2021 8-7 | 35 23 | 47 35 02 41 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG LÔ: 47 35 02
09-10-2021 5-7 | 87 14 | 91 85 07 86 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 87 14X2 | TRÚNG LÔ: 91 07X2 86
08-10-2021 5-0 | 24 07 | 70 79 84 86 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 70 79 84 86
07-10-2021 6-8 | 01 78 | 72 65 00 41 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 78X2 | TRÚNG XIÊN 4: 72 65 00 41
06-10-2021 3-6 | 29 40 | 55 83 94 56 TRƯỢT | TRÚNG ST: 29 40X2 | TRÚNG LÔ: 55 83 94
05-10-2021 6-7 | 96 48 | 87 97 93 49 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG LÔ: 87 93 49X2
04-10-2021 4-7 | 71 14 | 34 28 61 91 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG LÔ: 34 91