THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 68 TRÚNG BT: 68
18-10-2021 71 TRÚNG BT: 71
17-10-2021 06 TRÚNG BT: 06
16-10-2021 56 TRÚNG BT: 56
15-10-2021 32 TRÚNG BT: 32
14-10-2021 18 TRÚNG BT: 18
13-10-2021 13 TRÚNG BT: 13X2
12-10-2021 22 TRÚNG BT: 22
11-10-2021 26 TRÚNG BT: 26
10-10-2021 27 TRÚNG BT: 27
09-10-2021 81 TRÚNG BT: 81
08-10-2021 70 TRÚNG BT: 70
07-10-2021 26 TRƯỢT
06-10-2021 60 TRÚNG BT: 60
05-10-2021 61 TRÚNG BT: 61
04-10-2021 11 TRÚNG BT: 11