THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 837 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2021 609 | 70 TRÚNG 3C: 609 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 641 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 068 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 218 | 37 TRÚNG 3C: 218 | TRƯỢT
14-10-2021 019 | 44 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 521 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
12-10-2021 608 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 143 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 095 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2021 157 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41
08-10-2021 551 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
07-10-2021 469 | 61 TRÚNG 3C: 469 | TRÚNG SL: 61
06-10-2021 235 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
05-10-2021 977 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
04-10-2021 748 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT